Liên hệ

Trường THCS Huyền Tụng

Địa chỉ: Phường Nguyễn Thị Minh Khai, Thành Phố Bắc Kạn, Tỉnh Bắc Kạn
Hiệu Trưởng: Bà Lê Thị Huệ
Điện thoại: 02813.870.630
Email: c2huyentung.pgdtxbackan@backan.edu.vn

Website:  http://thcshuyentung.tpbackan.edu.vn/