Công tác Chữ thập đỏ

Tháng Mười 17, 2015 8:56 sáng

DSC00006 DSC00008 DSC00009 DSC00010 DSC00012 DSC00013 DSC00014 DSC00015 DSC00016 DSC00017