CHUYÊN ĐỀ MÔN KHOA HỌC TỰ NHIÊN 6 (VNEN)

Tháng Mười 27, 2015 8:51 sáng

Ngày 26 tháng 10 năm 2015 tổ Sinh, Hóa trường THCS Huyền Tụng tổ chức chuyên đề môn KHTN lớp 6 (VNEN) và chuyên đề dạy theo chủ đề tích hợp môn Sinh học lớp 8.

DSC00028 DSC00032 DSC00036 DSC00034 DSC00043 DSC00040 DSC00038