Giới thiệu

Trường THCS Huyền Tụng thuộc địa phận phường Nguyễn Thị Minh Khai, thành phố Bắc Kạn. DSC00041