cntt

Tập huấn CNTT năm 2015

Một số hình ảnh tại Hội nghị tập huấn Quản trị Cổng thông tin điện tử và website giáo dục
cntt

Tập huấn CNTT

Ngày 31/7/2015 tại trường THCS Bắc Kạn, phòng GD&ĐT thành phố Bắc Kạn tổ chức Hội nghị tập huấn Quản trị Cổng thông tin điện tử và website giáo dục.